Om IKN

Som norsk distributør og importør av et bredt spekter av produkter som alle er viktige brikker i den IT infrastrukturen som kan sees på som selve nervesystemet i dagens samfunn, ser vi på spisskompetanse innen dette fagfeltet som vår aller viktigste oppgave.

Med nær kontakt med flere av verdens ledende produsenter av komponenter og systemer holder vi oss hele tiden oppdatert. Vi tilbyr en rekke kurs og foredrag innen gjeldende industristandarder, praktisk kabling, testing og fiberteknologi.